Προσκλήσεις Δ.Σ.

9 Ιουνίου, 2019

Πρόσκληση σε (5η) Τακτική Συνεδρίαση την 12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                  Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα […]
19 Ιουλίου, 2019

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (6η)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                  Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  24η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη […]
7 Αυγούστου, 2019

Τακτική Συνεδρίαση την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (7η)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                  Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  12η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα […]
26 Αυγούστου, 2019

Έκτακτη Συνεδρίαση την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (8η)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                  Καλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση την  27η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη […]