Γυμναστήριο Παπαδάτου

Ο Αθλητισμός στις μέρες μας, με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις σημερινές συνθήκες, αποτελεί απαραίτητη ανάγκη για τους πολίτες και ειδικότερα για τους νέους. Θα πρέπει να ακολουθούμε την ιδέα της μαζικής άθλησης, ν’ ανταποκρινόμαστε στην αναγκαιότητα γύμνασης των πολιτών και να αναβαθμίζουμε την αθλητική ζωή του τόπου μας. Για το σκοπό αυτό, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου, πέρα από την στήριξη διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων σε σχολεία και τοπικές ομάδες, αλλά και την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια εκδηλώσεων, έχει αναλάβει την λειτουργία του Γυμναστηρίου στην Τοπική Κοινότητα Παπαδάτου Ξηρομέρου.

Στο Γυμναστήριο Παπαδάτου οι αίθουσες γυμναστικής έχουν εκσυγχρονιστεί και συντηρηθεί για να προσφέρουν στον αθλούμενο δημότη ότι μπορεί να ζητήσει από ένα σύγχρονο γυμναστήριο.  Έχει χώρους με  όργανα γυμναστικής και σύντομα θα διαθέτει γυμναστή/τρια που θα βοηθά, ώστε αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά, αλλά και να συζητά με τους δημότες/αθλητές και αθλούμενους τους προσωπικούς τους στόχους, ώστε να σχεδιάσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προπόνησης. Το Γυμναστήριο επομένως σύντομα θα έχει και οργανωμένες δραστηριότητες, ομαδικά και ατομικά προγράμματα,  για όλες τις ηλικίες.

Όλοι οι πολίτες μπορούν να γυμνάζονται ΔΩΡΕΑΝ κατά τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 10:00 π.μ.-20:00 μ.μ. και το ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ κατά τις ώρες 12:00 π.μ.-20:00 μ.μ., που λειτουργεί το Γυμναστήριο.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ:

 

-Κάθε Υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία – Σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών  εγκαταστάσεων του ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ απευθύνεταιΕΓΓΡΑΦΩΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, το οποίο αποφασίζει και απαντά σε κάθε ΑΙΤΗΜΑ. Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από 15 (δέκα πέντε) ημέρες. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει – κατανέμει τις ώρες κατά ημέρα και εβδομάδα . Το πρόγραμμα αυτό τροποποιείται μόνο με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ.

-Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο των χρηστών της αιθούσης, είτε ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης, που προπονούνται σε κάθε χώρο άθλησης είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.   Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ είναι περιουσιακό στοιχείο του κάθε Νομικού Προσώπου και φέρει τα χαρακτηριστικά:

  1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
  2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ
  3. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΛΗΤΗ
  4. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
  5. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα. Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μετά την λήξη της αθλητικής περιόδου επιστρέφεται στο Νομικό Πρόσωπο.

-Οργανωμένη ομάδα αθλούμενων ατόμων που ανήκουν σε Σύλλογο ή άλλο φορέα και επιθυμούν να κάνουν χρήση του γυμναστηρίου, θα πρέπει να συνοδεύονται από αρμόδιο προπονητή ή υπεύθυνο αποστολής.

-Οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο κάνει χρήση των οργάνων του γυμναστηρίου υπογράφει υπεύθυνη δήλωση που παραδίδει μαζί με την φωτοτυπία της ταυτότητάς του, στον υπεύθυνο του γυμναστηρίου, ότι φέρει προσωπική ευθύνη για οποιοδήποτε τραυματισμό ή άλλου είδους βλάβη υποστεί κατά τη χρήση των οργάνων. Επίσης, για την συμμετοχή σε ατομικά ή ομαδικά προγράμματα, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας από ιατρό.

***Με την έναρξη οργανωμένων ατομικών ή ομαδικών αθλητικών δραστηριοτήτων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες, τις ημέρες, ώρες και ηλικίες.