Αστακού

γενικός σκοπός του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Αστακού είναι η  παραμονή των ηλικιωμένων ή των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Παρέχεται οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια φροντίδα από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Το πρόγραμμα ΒσΣ εντάσσεται στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Παρέχονται υπηρεσίες Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής/ Οικιακής Βοήθειας και ανάπτυξη κοινωνικών και λειτουργικών  δεξιοτήτων για την κάλυψη βασικών αναγκών.

 

Ενδεικτικά στους ωφελούμενους του προγράμματος παρέχονται :

 • Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας.
 • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους ευημερία.
 • Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.
 • Η διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.
 • Η μελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισμό και στο περιβάλλοντα χώρο.
 • Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν ευθύνη φροντίδας τους.
 • Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας τους.
 • Η ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι.
 • Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών.
 • Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 

Κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελείται συνήθως από τα παρακάτω στελέχη:

 • Ένα Κοινωνικό/ή Λειτουργό, ή Ψυχολόγο ή Κοινωνιολόγο ο οποίος /η οποία είναι υπεύθυνος/η του συντονισμού του προγράμματος
 • Ένα έως δύο νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες
 • Ένα έως τρεις οικογενειακούς βοηθούς ή κοινωνικούς φροντιστές

 

Η Δομή Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού στελεχώνεται από το εξής προσωπικό:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, ΟΔΗΓΟΣ: ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: ΣΠΕΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες του ανωτέρω προσωπικού:

Έργο του Κοινωνικού Λειτουργού (συντονιστής του προγράμματος) είναι να εξετάζει τους ηλικιωμένους ως προς την ανάγκη να ενταχθούν στο Πρόγραµµα. Στη συνέχεια συλλέγει στοιχεία για την υγεία, την οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση καθώς και για το είδος της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Προσδιορίζει λεπτομερώς τις ανάγκες τους και κρατά αρχείο για όλες τις περιπτώσεις που εντάσσονται στο Πρόγραµµα. Επίσης, συνεργάζεται µε την οικογένεια των ηλικιωμένων και τους τοπικούς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που μπορούν να καταστούν αρωγοί στο Πρόγραµµα.

Οι Νοσηλεύτριες παρέχουν παντός είδους νοσηλευτικές υπηρεσίες (π.χ. τακτικός έλεγχος ζωτικών οργάνων , πρώτες βοήθειες ). Ακόμη, παραπέμπουν τον ηλικιωμένο σε γιατρό της κατάλληλης ειδικότητας ή στο νοσοκομείο, (αν προκύψει τέτοια ανάγκη), συνεργάζονται µε τον ιατρό του προγράμματος (αν υπάρχει) και τους ιατρικούς φορείς και εκπαιδεύουν την οικογένεια στην αγωγή υγείας.

 Η Οικογενειακή Βοηθός ασχολείται µε τις οικιακές και τις εξωτερικές εργασίες (π.χ. την πληρωμή λογαριασμών, την αγορά φαρμάκων ή την αγορά τροφικών) και -εφόσον χρειάζεται – µε την ατομική υγιεινή του ηλικιωμένου. Τέλος, τον συνοδεύει εκτός σπιτιού (αν πρόκειται για μοναχικό  άνθρωπο,  χωρίς οικογενειακό περιβάλλον) και γενικώς τον συντροφεύει και ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης του προς το Πρόγραµµα.

Οι λογιστές του προγράμματος είναι υπεύθυνοι για την ορθη υλοποίησή του κάνοντας τα εξής: Ορθή καταχώρηση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του προγράμματος ΒΣΣ,  έγκαιρη και ορθή παράδοση των απαραίτητων λογιστικών και οικονομικών στοιχείων που αφορούν το πρόγραμμα ΒΣΣ στον Υπεύθυνο του Έργου, έγκαιρη αποστολή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν το Πρόγραμμα ΒΣΣ στον υπεύθυνο ανάρτησης του προγράμματος  Διαύγεια,  αποστολή των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης στην ΕΛΣΤΑΤ, σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, του ετήσιου προγράμματος δράσης και του ισολογισμού της επιχείρησης, σχετικά με το Πρόγραμμα ΒΣΣ, αποστολή των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ και  έλεγχος με ανάλογη ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος κατόπιν εισηγήσεως των συντονιστών του  ( Κοινωνικοί Λειτουργοί ) τους οποίους και εποπτεύουν.

Διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι γίνεται κατόπιν συννενόησης των ενδιαφερομένων με τον συντονιστή κ. Σπετσέρη Φώτιο και το προσωπικό, οι οποίοι δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή στο εν λόγω πρόγραμμα.

 

Χωριά που επισκέπτονται οι εργαζόμενοι του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού:

ΑΣΤΑΚΟ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ, ΒΛΥΖΙΑΝΑ, ΣΚΟΥΡΤΟΥ, ΜΑΧΑΙΡΑ, ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ, ΠΡΟΔΡΟΜΟ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ, ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ

 

Γραφεία/Έδρα Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι Αστακού:

Πάνω από το κτίριο Παιδικού Σταθμού Αστακού, εντός των γραφείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

Τηλ. επικ.: 26460-41482