Φυτειών

γενικός σκοπός του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Φυτειών είναι η  παραμονή των ηλικιωμένων ή των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Παρέχεται οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια φροντίδα από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Το πρόγραμμα ΒΣΣ εντάσσεται  στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Παρέχονται υπηρεσίες Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής/ Οικιακής Βοήθειας και ανάπτυξη κοινωνικών και λειτουργικών  δεξιοτήτων για την κάλυψη βασικών αναγκών.

 

Ενδεικτικά στους ωφελούμενους του προγράμματος παρέχονται:

 • Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας.
 • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους ευημερία.
 • Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.
 • Η διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.
 • Η μελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισμό και στο περιβάλλοντα χώρο.
 • Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν ευθύνη φροντίδας τους.
 • Η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας για συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας τους.
 • Η ρύθμιση των νοσηλευτικών και υγειονομικών αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι.
 • Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών.
 • Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 

Κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελείται συνήθως από τα παρακάτω στελέχη:

 • Ένα Κοινωνικό/ή Λειτουργό, ή Ψυχολόγο ή Κοινωνιολόγο ο οποίος /η οποία είναι υπεύθυνος/η του συντονισμού του προγράμματος
 • Ένα έως δύο νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες
 • Ένα έως τρεις οικογενειακούς βοηθούς ή κοινωνικούς φροντιστές\

Η Δομή Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών στελεχώνεται από το εξής προσωπικό:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, ΟΔΗΓΟΣ: ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, ΟΔΗΓΟΣ: ΜΑΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΡΒΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ενδεικτικές αρμοδιότητες του ανωτέρω προσωπικού:

Έργο της Κοινωνικού Λειτουργού (συντονίστρια του προγράμματος) είναι να εξετάζει τους ηλικιωμένους ως προς την ανάγκη να ενταχθούν στο Πρόγραµµα. Στη συνέχεια συλλέγει στοιχεία για την υγεία, την οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση καθώς και για το είδος της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Προσδιορίζει λεπτομερώς τις ανάγκες τους και κρατά αρχείο για όλες τις περιπτώσεις που εντάσσονται στο Πρόγραµµα. Επίσης, συνεργάζεται µε την οικογένεια των ηλικιωμένων και τους τοπικούς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που μπορούν να καταστούν αρωγοί στο Πρόγραµµα.

Οι  Νοσηλεύτριες παρέχουν παντός είδους νοσηλευτικές υπηρεσίες (π.χ. τακτικός έλεγχος ζωτικών οργάνων , πρώτες βοήθειες ) και προσαρμόζουν το διαιτολόγιο ανάλογα µε τις   ανάγκες που η κατάσταση της υγείας του εξυπηρετούμενου υπαγορεύει. Ακόμη, παραπέμπουν τον ηλικιωμένο σε γιατρό της κατάλληλης ειδικότητας ή στο νοσοκομείο, (αν προκύψει τέτοια ανάγκη), συνεργάζονται µε τον ιατρό του προγράμματος (αν υπάρχει) και τους ιατρικούς φορείς και εκπαιδεύουν την οικογένεια στην αγωγή υγείας.

 Οι Οικογενειακοί Βοηθοί ασχολούνται µε τις οικιακές και τις εξωτερικές εργασίες (π.χ. την πληρωμή λογαριασμών, την αγορά φαρμάκων ή την αγορά τροφικών) και -εφόσον χρειάζεται – µε την ατομική υγιεινή του ηλικιωμένου. Τέλος, τον συνοδεύουν εκτός σπιτιού (αν πρόκειται για μοναχικό  άνθρωπο,  χωρίς οικογενειακό περιβάλλον) και γενικώς τον συντροφεύουν και ενισχύουν τη σχέση εμπιστοσύνης του προς το Πρόγραµµα.

Ο λογιστής του προγράμματος είναι υπεύθυνος για την ορθή υλοποίησή του κάνοντας τα εξής: Ορθή καταχώρηση και τήρηση των φακέλων και στοιχείων του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι, σύνταξη του προϋπολογισμού του προγράμματος ΒΣΣ και την αποστολή του για έγκριση στον Ανάδοχο του Έργου την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, σύνταξη των συμβάσεων του προσωπικού, αποστολή των στοιχείων μισθοδοσίας του προσωπικού για τη διενέργεια πληρωμών, κατευθύνει τους συντονιστές των Δομών (Κοινωνικούς Λειτουργούς) για το όριο των οικονομικών συναλλαγών με τους προμηθευτές του προγράμματος, διαμεσολαβεί σε οποιαδήποτε επικοινωνία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ και άλλους φορείς , δημόσιους ή ιδιωτικούς , που διαχειρίζονται το πρόγραμμα, συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της «Επιχείρησης» για την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης αυτής  δίνοντας τα στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα ΒΣΣ και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή αρμοδιότητα του ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εύρυθμη λειτουργία και υλοποίηση του Προγράμματος ΒΣΣ.

Διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα:

Η εγγραφή στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι γίνεται κατόπιν συννενόησης των ενδιαφερομένων με την συντονίστρια  κα. Χριστάκη Βασιλική και το προσωπικό, οι οποίοι δίνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή στο εν λόγω πρόγραμμα.

 

Χωριά που επισκέπτονται οι εργαζόμενοι του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών:

ΦΥΤΕΙΕΣ, ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ, ΚΟΥΒΑΡΑ, ΡΙΒΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Γραφεία/Έδρα Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών:

Εντός του κτιρίου «Δημαρχείο Φυτειών».

Τηλ. επικ.: 2646360328