Εγγραφές στα ΚΔΑΠ Δήμου Ξηρομέρου 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Συντήρηση και επισκευή κεραμοσκεπής δομής ΚΔΑΠ Αστακού
16 Ιουλίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Είδη άμεσης ανάλωσης για εκδήλωση λήξης ΚΔΑΠ Αστακού
29 Ιουλίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αστακός, 16/7/2021
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.
Δ/ση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Πλήρ. : Μάντζαρης Ελευθέριος
Τηλ. : 2646041482, 6986605117
e-mail : koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ –Κ.Δ.Α.Π. ΕΣΠΑ-(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.» ΕΤΟΥΣ 2021-2022
(Υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά από 19/7/2021 έως 03/8/2021)
Αφορά παιδιά ηλικίας 5-12 ετών (έτος γέννησης 2009-2016)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου προς διευκόλυνση-ενημέρωση των γονιών/κηδεμόνων που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στα ΚΔΑΠ του Δήμου μας μέσω της παραπάνω δράσης

Καλεί:
Κάθε ενδιαφερόμενη Αιτούσα-μητέρα ή πατέρα (με δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνων) ή κηδεμόνα (που έχει έγγραφη απόφαση επιμέλειας)
Να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στη δράση από 19/7/2021-03/8/2021.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/

Για βοήθεια στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας, το προσωπικό των ΚΔΑΠ σας εξυπηρετεί καθημερινά (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) τηλεφωνικά και δια ζώσης στο ΚΔΑΠ κατόπιν ραντεβού ως ακολούθως:
1. ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ: 2646041482 (4:00 μ.μ. – 10:00 μ.μ.)

2. ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 2646051427 (4:00 μ.μ. – 10:00 μ.μ.)

3. ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 2632041201 (8:00 π.μ.- 12:00 μ.μ.)

4. ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ 2646022322 (8:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.)
Συνοπτική περιγραφή πρόσκλησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν
α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες
β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

*Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης και οι συνταξιούχοι.

Προϋποθέσεις εγγραφής
Κάθε αιτούσα μητέρα απαιτείται να γνωρίζει όλα τα προσωπικά της στοιχεία (ΑΦΜ δικό της, ΑΦΜ συζύγου, ΑΜΚΑ δικό της και των παιδιών, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) και να έχει:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου και για αλλοδαπές μητέρες εκτός ΕΕ αντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ
2. Προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησής της και κωδικούς (taxisnet) του συζύγου της για τη συναίνεση του ετέρου μέλους
3. Προσοχή επείγον εκκαθαριστικό σημείωμα-φορολογική δήλωση έτους 2020 (εισοδήματα 1/1/2020-31/12/2020)
4. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα 27.000 ευρώ (αν έχει έως 2 παιδιά), τα 30.000 ευρώ (έως 3 παιδιά), τα 33.000 ευρώ (έως 4 παιδιά) και τα 36.000 ευρώ (έως 5 παιδιά)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ισοδύναμο έγγραφο που να έχει εκδοθεί μετά την 31/12/2020 και για αλλοδαπές μητέρες επίσημα μεταφρασμένο
6. Δικαιολογητικά απασχόλησης:
Μισθωτές (αυτόματη άντληση στοιχείων από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ *Σε περίπτωση προβλήματος 1. Βεβαίωση εργοδότη και 2. αναγγελία πρόσληψης), Περιστασιακή απασχόληση με Εργόσημο (1. Βεβαίωση εργοδότη, 2. εργόσημο, 3. αυτοασφάλιση 50 ένσημα),
Εργάτρια Γης-ΟΓΑ-ΕΦΚΑ (1. Βεβαίωση εργοδότη, 1. Βεβαίωση ΕΦΚΑ για εργασία τουλάχιστον 2 μήνες),
Αυτοαπασχολούμενη (1. Έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ, 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 περί μη διακοπής επιτηδεύματος, 3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή τελευταίο ειδοποιητήριο πληρωμής),
Συμμετοχή σε ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (1. Τελευταίο καταστατικό, 2. Πιστοποιητικό μη λύση ΓΕΜΗ, 3. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 περί μη διακοπής επιτηδεύματος, 3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή τελευταίο ειδοποιητήριο πληρωμής),
Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα (1. βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή 2. σε περίπτωση οφειλής έγγραφο ειδοποίησης ασφαλιστικού φορέα για καταβολή εισφορών)
7. Δικαιολογητικά Ανεργίας (Αντλούνται αυτόματα από τον ΟΑΕΔ)

Ειδικές περιπτώσεις:
1. Αλλοδαπές μητέρες: Αντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ για χώρες εκτός ΕΕ, αντίγραφο διαβατηρίου και πρόσφατο μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Δικαιολογητικά αναπηρίας (εάν υπάρχουν)
3. Χήρος/χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου
4. Διαζευγμένη: Αντίγραφο διαζευκτηρίου ή λύση συμφώνου συμβίωσης ή έντυπο μεταβολών της Δ.Ο.Υ. (Μ1)
5. Σε διάσταση: Έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων στη Δ.Ο.Υ. (Μ1) πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης
6. Αιτών άνδρας: Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή πράξη συνεπιμέλειας

Πολλά από τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αντληθούν αυτόματα μέσω του συστήματος (π.χ. εκκαθαριστικό, απασχόληση ως μισθωτές, άνεργες) ενώ όσα δικαιολογητικά δεν αντλούνται αυτόματα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με επισύναψη αρχείου (upload).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ αποκλειστικά από 10/8/2021-12/8/2021.

Προσοχή! Οι γονείς που έχουν παιδιά για εγγραφή στον Παιδικό/Βρεφονηπιακό Σταθμό και ΚΔΑΠ επισημαίνεται ότι γίνεται μια και μοναδική κοινή αίτηση όπου δηλώνονται όλα τα παιδιά.

Για να δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και τα δικαιολογητικά ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2021/16072021_prosklisis_enarmonisi_ada.pdf

Πιστεύουμε πως για άλλη μια χρονιά η συνεργασία μας θα είναι άψογη. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,
Για την ΚΕΔΗΞ
Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος