Ευχαριστήριο στην Κοινωφελή Επιχείρηση για καθαρισμό Αρχαιολογικών χώρων