οριστικοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2020

ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη 1 ατόμου ΠΕ Νηπιαγωγού για το ΚΔΑΠ Παλαιομανινας
7 Ιανουαρίου, 2021
Πρόσκληση 2ου ΔΣ 2021
1 Φεβρουαρίου, 2021

 

Αστακός 20.1.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι οριστικοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2020, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ έτους 2020-2021, στο ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, που εδρεύει στον Αστακό Αιτ/νίας.
Εκ της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ