Πρακτικό προσωρινων αποτελεσματων για τη ΣΟΧ 2/2020

Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 (17η)
Δεκέμβριος 30, 2020
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) την 7η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 (1η)
Ιανουάριος 3, 2021