Πρακτικό προσωρινων αποτελεσματων για τη ΣΟΧ 2/2020