Προσπάθεια Δημιουργίας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιριας στο Δήμο Ξηρομέρου

Αύριο 1 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους στο Δήμο Ξηρομέρου
30 Νοεμβρίου, 2020
ΣΟΧ 2/2020 για Πρόσληψη ΠΕ Προσωπικού για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας
11 Δεκεμβρίου, 2020

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΙΣΟΤΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου ξεκινα μια προσπάθεια για τη δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιριας.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιριας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες που δεν έχουν τελειώσει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση(Δημοτικό και Γυμνάσιο)να φοιτήσουν για 18 μήνες (δύο εννιαμηνα) ,με την ολοκλήρωση των οποίων οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι ένα τυπικό πρόγραμμα σχολείου,αλλά λαμβάνει υπόψη την κοινωνική πραγματικότητα των εκπαιδευομενων και τα μαθήματα στοχεύουν στην κατάκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σύντομα θα βγουν ανακοινωσεις για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ενδιαφέρον για τη δημιουργία τμημάτων για την ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιριας στην περιοχή μας.