Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
11 Φεβρουαρίου, 2021
Προσωρινός πίνακας κατάταξης της ΣΟΧ 1/2021, για κάλυψη 1 θέσης ΙΔΟΧ ΠΕ Παιδαγωγών/Νηπιαγωγών για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας.
17 Φεβρουαρίου, 2021

Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Αν έχεις χάσει την ευκαιρία να αποκτήσεις απολυτήριο Γυμνασίου ακόμη κι αν δεν έχεις τελειώσει καν το Δημοτικό, έχεις μια δεύτερη ευκαιρία τώρα!

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ «ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό ή Γυμνάσιο). Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (Ν. 2525/1997).

Το Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ:
Είναι ταχύρρυθμο και διαρκεί 18 μήνες, που διακρίνονται σε δύο εννεάμηνες περιόδους.
Το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει 25 ώρες (20 ώρες καλύπτονται από Μαθήματα, 2 ώρες από Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και 3 ώρες από εργαστήρια διαφόρων δραστηριοτήτων).
Είναι ανοικτό και ευέλικτο και όχι αυστηρά προκαθορισμένο.
Λαμβάνει υπόψη την κοινωνική πραγματικότητα την οποία βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευόμενοι.
Στοχεύει στην κατάκτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων.
Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα ΣΔΕ θα υλοποιηθεί από το επόμενο σχολικό έτος εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων και λάβει την απαραίτητη έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Πληροφορίες & εκδήλωση ενδιαφέροντος
έως τέλη Μαρτίου 2021
καθημερινά 17:00 – 22:00
Λευτέρης Μάντζαρης: 6986 605117
Δέσποινα Λιότου: 6947 297724

Για την ΚΕΔΗΞ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ