ΣΟΧ 2/2020 για Πρόσληψη ΠΕ Προσωπικού για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

Προσπάθεια Δημιουργίας Σχολείου Δεύτερης Ευκαιριας στο Δήμο Ξηρομέρου
30 Νοεμβρίου, 2020
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 (16η)
11 Δεκεμβρίου, 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                                                                    Αστακός 11.12.2020
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ΣΟΧ2/2020 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ έτους 2020-2021, στο ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, που εδρεύει στον Αστακό Αιτ/νίας.
Λεπτομέρειες του τρόπου συμπλήρωσης των αιτήσεων, των προσόντων, των δικαιολογητικών και των προθεσμιών, περιλαμβάνονται στα παρακάτω συνημμένα:
Εκ της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ