Διοικητικό Συμβούλιο

1. Πρόεδρος: Λευτέρης Μάντζαρης
2. Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γκόλιας – Αναπληρωματικό: Παναγιώτης Παλιογιάννης
3. Κώστας Λαϊνάς – Αναπληρωματικό: Σωτήρης Μακρής
4. Δέσποινα Λιότου – Αναπληρωματικό: Βάγια Πατσιά
5. Ιωάννης Ζορμπάς – Αναπληρωματικό: Χρήστος Κολοβός
6. Παρθενία Τάπραντζη – Αναπληρωματικό: Ιωάννα Ρεπάνη – Ζούλα
7. Γεώργιος Συγγούνης – Αναπληρωματικό: Ελένη Χολή