Ίδρυση ΦΕΚ

ΦΕΚ 1249Β/3/14-06-2011:ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

FEK