ΚΔΑΠ

Κανονισμός λειτουργίας των τριών (3) Κ.Δ.Α.Π. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ) της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου

1 η Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας των (3) Κ.Δ.Α.Π. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ- ΚΑΝΔΗΛΑΣ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

2 η Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας των (3) Κ.Δ.Α.Π. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ- ΚΑΝΔΗΛΑΣ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου