ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK), ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»
14 Δεκεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Διανομή τροφίμων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
19 Δεκεμβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΣΤΑΚΟΣ, 17/12/2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ. 345

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς ( λόγω κορωνοϊού ), την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30 μμ στο κάτωθι θέμα :

Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνει αναμόρφωση στον Προϋπολογισμού και να ληφθούν άμεσα οι αποφάσεις για τις ανάγκες της επιχείρησης πριν παρέλθει το έτους 2021.

Θέμα 1Ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μάντζαρης Ελευθέριος  (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Λιότου Δέσποινα (Δημότης)
 6. Ταπραντζη Παρθενία (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Συγγούνης Γεώργιος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ρεπάνη-Ζούλα Ιωάννα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)