Πρόσκληση για τα εγκαίνια του Λαογραφικού Μουσείου στην Παλαιομάνινα