ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας καθαριστικών ΚΔΑΠ (Αστακού –Φυτειών- Κανδήλας) και υλικών άμεσης ανάλωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και Χριστουγεννιάτικων ειδών /ειδών χειροτεχνίας για το ΚΔΑΠ Αστακού
28 Νοεμβρίου, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού επιμόρφωσης-παιχνιδιών Δομής ΚΔΑΠ Φυτειών
28 Νοεμβρίου, 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com     Αστακός 28/11/2019

Αρ. Πρωτ. 164           

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση προμήθειας καθαριστικών ΚΔΑΠ (Αστακού –Φυτειών- Κανδήλας) και υλικών άμεσης ανάλωσης

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια καθαριστικών ΚΔΑΠ (Αστακού –Φυτειών- Κανδήλας) και υλικών άμεσης ανάλωσης µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 6634.02 και 6682.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

 

 

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια καθαριστικών ΚΔΑΠ (Αστακού –Φυτειών- Κανδήλας) και υλικών άμεσης ανάλωσης.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια καθαριστικών ΚΔΑΠ (Αστακού –Φυτειών- Κανδήλας) και υλικών άμεσης ανάλωσης όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

 

Α/Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΙΝΕΞ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
2 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΙΝΕΞ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 8
3 ΑΖΑΧ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΣΕ ΑΡΩΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ, ΛΕΜΟΝΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 6
4 VETEX ΣΕ ΡΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 2
5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 2
6 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ SANITAS XL ΠΑΚΕΤΑ 15
7 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΠΑΚΕΤΑ 15
8 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 8
9 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 2
10 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΕΛΙΖΟΛ ΠΑΚΕΤΑ 2
11 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 4
12 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΠΑΚΕΤΑ 2
13 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΣΠΡΕΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
14 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GLADE ΤΕΜΑΧΙΑ 4
15 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ GLADE ΤΕΜΑΧΙΑ 8
16 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 10
17 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 8
18 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 2
19 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚΕΤΑ 5
20 ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
21 ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 4
22 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 4
23 DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 2
24 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 4
25 SWAZ ΤΕΜΑΧΙΑ 4
26 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2
27 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
28 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 4
29 ΓΚΑΖΑΚΙ EL GRECO ME ΦΥΑΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
30 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 1
31 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2
32 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
33 ΚΑΝΕΛΑ ΣΕ ΣΤΙΚ ΠΑΚΕΤΑ 2
34 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΚΕΤΟ 1
35 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 3
36 ΛΑΜΠΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 3
 

ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ

 

1 6ΑΔΕΣ ΝΕΡΟ 1,5 ΛΙΤΡΟΥ 6ΑΔΕΣ 15
2 ΧΥΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 10
3 6ΑΔΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΕΣ 6ΑΔΕΣ 2
4 6ΑΔΕΣ ΛΕΜΟΝΑΔΕΣ 6ΑΔΕΣ 2
5 ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΣΕ ΚΟΥΒΑ ΚΟΥΒΑΔΕΣ 4
6 ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ ΣΕ ΚΟΥΒΑ ΚΟΥΒΑΔΕΣ 4
7 ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50
8 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΕΚΙΑ ΚΙΛΟΥ ΚΙΛΑ 3
9 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΡΗΓΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 4

 

 

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

 

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 DETTOL ΣΠΡΕΪ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3
2 VIACAL ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3
3 ΑΖΑΞ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 15
4 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 3
5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΑΚΙ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
6 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
7 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΨΕΚΑΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3
8 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΜΕΓΕΘΟΣ L) ΠΑΚΕΤΟ 1
9 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΓΙΑ ΠΟΠΚΟΡΝ ΠΑΚΕΤΟ 5
10 ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 2
11 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELO ΚΙΛΟ 2
12 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5
13 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 16
14 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 16
15 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΠΑΚΕΤΟ 2
16 ΝΕΡΟ ΕΜΦΥΑΛΩΜΕΝΟ ΕΞΑΔΑ 15
17 ΞΥΔΙ  ΛΕΥΚΟ 4LT ΤΕΜΑΧΙΟ 1
18 ΞΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 2
19 ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 3
20 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
21 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2
22 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΟ 20
23 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΦΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 2
24 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
25 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
26 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΚΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 2
27 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
28 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 2
29 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΖΑΞ ΤΟΥ 1LT ΤΕΜΑΧΙΟ 10
30 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΩΝ 4LT ΤΕΜΑΧΙΟ 1
31 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2
32 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
33 ΦΥΤΟΧΩΜΑ (ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΤΣΟΥΒΑΛΙ 1
34 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 6
35 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 1
36 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 2
37 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 15

 

 

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

 

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Μπουκάλες για γκαζάκι EL GRECO 2 τεμάχια
2 Χαρτί υγείας 2 πακέτα
3 Χαρτί κουζίνας 6 πακέτα
4 Χλωρίνη παχύρευστη KLINEX (μεγάλη) 3 τεμάχια
5 AROXOL για ψέκασμα 2 τεμάχια
6 Χλωρίνη ρευστή 3 τεμάχια
7 Σουάζ 2 τεμάχια
8 Ποτηράκια μιας χρήσης 4 τεμάχια
9 Μωρομάντηλα 3 τεμάχια
10 Υγρό  για σφουγγάρισμα AZAX 3 τεμάχια
11 Σφουγγαρίστρα υφασμάτινη με ίνες 2 τεμάχια
12 Μπαλατέζα 20 μέτρων 1 τεμάχιο
13 Σακούλες σκουπιδιών μεγάλες 2 τεμάχια
14 Σακούλες σκουπιδιών 52Χ75 6 τεμάχια
15 AZAX για τα τζάμια 4 τεμάχια
16 Κρεμάστρα τοίχου μεγάλη 1 τεμάχιο
17 Κρεμάστρες τοίχου μικρές 3 τεμάχια
18 Ανταλλακτικό αποσμητικό χώρου glade 269ml 3 τεμάχια
19 Μπαταρίες μικρές και μεσαίες Από 2 τεμάχια
20 Απολυμαντικά για WC στο καζανάκι AFROSO 10 τεμάχια
21 Κρεμοσάπουνα  μικρά 10 τεμάχια
22 Πολύμπριζο 1 τεμάχιο
23 Πλαστικά πιάτα 4 τεμάχια
24 Βιταμ πλάκα 2 τεμάχια
25 Κακάο 1 τεμάχιο
26 Γάλα ζαχαρούχο 2 τεμάχια
27 Μπισκότα πτι-μπερ 4 τεμάχια
28 Καραμέλες ζελεδάκια 1 μεγάλη σακούλα
29 Γλειφιτζούρια 50 τεμάχια

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2019 των αντίστοιχων ΚΑ. 6634.02 και 6682.02 . Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ των ΚΑ 6634.02 και 6682.02., οικονομικού έτους 2019.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για …………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για κάθε νόμιμη χρήση και σύμφωνα με την νομοθεσία

Αστακός,………/………../2019

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)