Τακτική Συνεδρίαση την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (10η)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας επισκευή αυτοκινήτου CITROEN C2 NZT 3633 και προμήθεια ανταλλακτικών
19 Ιουνίου, 2020
Το Καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΚΔΑΠ Αστακού
23 Ιουνίου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αστακός, 22/06/2020

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                   Αριθ. Πρωτ. 143

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

 

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  14:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 

  1. Έγκριση συμμετοχής της Κοινωφελούς Επιχ/σης και των ΚΔΑΠ του Δ. Ξηρομέρου στη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής –ΚΔΑΠ ( ΕΣΠΑ ) 2020-2021
  2. Αίτηση εργαζόμενης ΚΔΑΠ Αστακού για αναγνώριση μεταπτυχιακού
  3. Αίτηση εργαζόμενης ΚΔΑΠ Κανδήλας για αναγνώριση μεταπτυχιακού
  4. Έγκριση απολογισμού έτους 2019
  5. Ψήφιση και Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2019
  6. Έγκριση ενεργειών για συμμετοχή της επιχείρησης στη διοργάνωση δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου και των τριών Δ.Ε. του Δ. Ξηρομέρου
  7. Έγκριση για συνδιοργάνωση παρουσίασης Βιβλίου
  8. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με πολιτιστικούς συλλόγους το Καλοκαίρι 2020

Ο Πρόεδρος

 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛH
1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)